מצודות על תהלים כח ח

<< מצודות על תהלים • פרק כח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"למו" - לכל ישראל בכללם

"ומעוז" - וחוזק ישועות של משיחו