מצודות על תהלים ח ח

<< מצודות על תהלים • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • מצודת ציון

"צנה" - מלשון צאן

"ואלפים" - פרים כמו שגר אלפיך (דברים כח)

"שדי" - כמו שדה בה"א