מצודות על תהלים ח י

<< מצודות על תהלים • פרק ח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"מה אדיר" - מכל זה נראה שמה מאד אדיר שמך בכל הארץ משגיח ומושל בכל