מצודות על תהלים ח ז

<< מצודות על תהלים • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"תחת רגליו" - ר"ל נכנעים אליו

"תמשילהו" - המשלתו בכל הבריות

מצודת ציון

"שתה" - שמת