מצודות על תהלים ח ה

<< מצודות על תהלים • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"מה אנוש" - הוסיף להוכיח שה' משגיח על הכל ואמר הלוא מה הוא חשיבות האדם להזכר לפני ה'

מצודת ציון

"תפקדנו" - תזכרנו וכפל הדבר במ"ש