מצודות על תהלים ח ב

<< מצודות על תהלים • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"אשר תנה" - בעבור אשר גם הוד שכינתך נתון בשמים ממעל ואפילו חלש למעלה לחזק יחשב ומכ"ש גבור למעלה

"מה אדיר שמך" - מה מאד חזקת בכל הארץ משגיח ומושל בכל

מצודת ציון

"תנה" - כמו נתת עתיד במקום עבר וכמוהו רבים במקרא