מצודות על שמואל ב כג לז

מצודות על שמואל ב • פרק כג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • לב • לז • לט • 


מצודת דוד

"נושא כלי יואב" - חוזר הוא על נחרי שהיה נושא כלי מלחמתו