מצודות על שמואל ב כג ה

<< | מצודות על שמואל בפרק כ"ג • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • לב • לז • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי כל ישעי" - כי כל הישע הבאה היא ישעי כי על ידי או על ידי זרעי תבוא וכמו כן על ידינו תבוא כל חפץ כי לא יצמיח מי למלכות מבלעדינו

"ושמורה" - גם המלוכה הלא היא שמורה לי ולזרעי מדור לדור ואינה כממשלת שאר מושל אשר עמו תמות או בחייו תוסר ומעשיו בטלים אשר ידמה לאור הבוקר שהיא סיבה ידועה לזריחת השמש ובבוא הענן יכסהו

"כי ברית עולם שם לי" - ממשלת המלוכה שם לי לבדו וברית עולם היא

"ערוכה בכל" - רצה לומר הכל תלוי בה על היותה מלוכה ונתנה ביד אחד ואינה כממשלת מושלים שאין הכח ביד האחד כאשר חבירו עומד נגדו אשר ידמו לנוגה השמש ומטר השמים שאין הכח ביד אחד זולת חבירו להצמיח הדשא

"כי לא כן ביתי" - אלא ממשלת בית מלכותי לא כן היא עם הממשלת יראת האל 

מצודת ציון

"ערוכה" - ענין סדור

"חפץ" - רצון