מצודות על שמואל ב כג ט

<< מצודות על שמואל ב • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • לב • לז • לט • 


מצודת דוד

"ויעלו" - נסתלקו מלהלחם בהם

"ואחריו" - במעלה

"בשלשה הגבורים" - רצה לומר הוא היה אחד בשלשה הגבורים אשר היו עם דוד בעת חרפם את הפלשתים אשר נאספו שם למלחמה ולא הוזכר במקרא מן המלחמה ההיא ומתי היתה

מצודת ציון

"בחרפם" - מלשון חרפה ובזיון

"ויעלו" - נסתלקו כמו (איוב ה כו)כעלות גדיש