מצודות על שמואל ב כג י

<< מצודות על שמואל ב • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • לב • לז • לט • 


מצודת דוד

"והעם ישובו" - אחר שנסתלק מלהלחם שבו אחריו אך לפשט מלבושי החללים ולא עזרוהו להכות בהם

"עד כי יגעה ידו" - מרוב התנועות וההכאות יגעה ידו ונדבקה אל החרב כי סר אז ממנו כח התפשטות היד כדרך המרבה בתנועות והכאות

מצודת ציון

"יגעה" - מלשון יגיעה ועייפות

"לפשט" - ענין הסרת המלבוש