מצודות על שמואל ב כג יח

<< מצודות על שמואל ב • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • לב • לז • לט • 


מצודת דוד

"ולו שם בשלשה" - רצה לומר שהיה מפורסם לגבור בין שלשת הגבורים הראשונים והם עדינו ואלעזר ושמה אשר גם הם עם כל גבורתם החשיבו גם את אבישי לגבור

"והוא עורר וגו' על וגו'" - רצה לומר על ההריגה וסמוך לה היה עורר את חניתו להלחם עמו כאלו עתה התחיל להלחם

"הוא ראש השלשה" - הוא היה הראש מהשלשה שבקעו להביא המים לדוד

מצודת ציון

"עורר" - מלשון התעוררות ותנועה