מצודות על שמואל ב ג לט

<< | מצודות על שמואל בפרק ג' • פסוק ל"ט |
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ואנכי היום" - רצה לומר ואם תתמהו מה זה לא לקחתי נקם הנה אנכי אף היום שנמשחתי למלך על כל ישראל ומלכותי בכל משלה עם כל זה אני רך הלבב מול בני צרויה כי המה קשים ממני ולא אוכל להתגרות עמהם ולפי שמן הדין אין ליואב משפט מות שלא היו שם עדים והתראה אולם ניתן רשות למלך לענוש לצורך השעה ביכלתו המוחלט ולזה שמט ידו ממנו כי לא היה יכול להם ומסר דינו לשמים 

מצודת ציון

"רך" - רצה לומר רך הלבב מלהתגרות עם מי

"קשים" - הוא חלוף הרך