מצודות על שמואל ב ג כ

<< מצודות על שמואל ב • פרק ג >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מצודת ציון

"משתה" - כל סעודה קרויה על שם המשתה כמו (אסתר ז ח)אל בית משתה היין