מצודות על שמואל ב ג יב

<< | מצודות על שמואל בפרק ג' • פסוק י"ב | >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"תחתיו לאמר" - רצה לומר שלח מלאכים ממקומו שיאמרו בשבועה למי ארץ רצה לומר נשבעים אנו במי שהארץ שלו כי לה' הארץ ודבר השבועה היתה אשר בלב ידבר לאמר כרתה ברית עמי להיות לי לאוהב ויהיה כח ידי עמך וגו' 

מצודת ציון

"תחתיו" - במקומו

"להסב" - לסבב