מצודות על שמואל ב ג א

<< מצודות על שמואל ב • פרק ג
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • 


מצודת דוד

"ודלים" - שפלים וחלשים

"הולך וחזק" - בכל עת התחזק יותר

"ארוכה" - זמן ארוך

מצודת ציון

"ודלים" - חלושים כמו (בראשית מא יט)דלות ורעות