מצודות על שמואל ב ג ח

<< מצודות על שמואל ב • פרק ג >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • 


מצודת דוד

"ולא המציתיך" - רצה לומר אחר שעד הנה לא המציתיך ביד דוד ואתה גמלתני הרע כי תפקוד עלי עון הפילגש

"היום אעשה חסד" - רצה לומר האם מהיום ראוי לי שאעשה חסד וגו'

"הראש כלב וגו'" - רצה לומר מדוע בזיתני וכי אינני שר וממונה על אנשי מלכותך וכי אני ראש וממונה על הכלבים במלכות יהודה אנשי מלחמתך אשר שנאת כאומר לא יאות לבזות כי אם לשונא ושפל אנשים ולא לאיש כמוני שאין בי אחת מהם

מצודת ציון

"אחיו" - קרוביו

"מרעהו" - אוהביו

"המציתיך" - ענין הזמנה ומסירה כמו (ויקרא ט יג)ואת העולה המציאו אליו

"ותפקוד" - ענין זכרון