מצודות על שמואל א יט יג

<< מצודות על שמואל א • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • 


מצודת דוד

"ותכס" - כסתה את הראש ממעל כאלו עשתה לשמרו מן הצנה וכדומה ולמען לא יראו שתרפים הוא

"שמה מראשותיו" - עם כי כסתה הראש חששה פן ימששו ממעל וידעו כי תרפים הם כי אין בהם שער ולזה שמה מראשותיו נאד מעור העזים והשער ממעל להטעות את הבאים למשש (ועשתה עוד התחבולות ההם למען לא ירדפו אחריו ובהתמהמהם יתרחק למלט נפשו)

מצודת ציון

"התרפים" - הם העשויים בצורת אדם מהם לעכו"ם ומהם לצורת אדם ידוע והנשים היו עושות על צורת בעליהן להסתכל בתארו מרוב האהבה

"כביר העזים" - תרגם יונתן נודא דעיזא

"מראשותיו" - מלשון ראש