מצודות על שמואל א יט י

| מצודות על שמואל אפרק י"ט • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ד • ה • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בלילה הוא" - לא נס מיד מבית המלך רק חזר לביתו ונס משם בלילה קודם הבקר

"בדוד ובקיר" - זרק החנית בכח עד אשר תחלוף גוף דוד ותנעץ עוד בקיר וכשנפטר מפניו נעצה החנית בהקיר כי נפטר מפניו אחר שיצאה החנית מתחת יד שאול 

מצודת ציון

"ויפטר" - ענין השלוח ממקומו וכן (דברי הימים-ב כג ח) כי לא פטר יהוידע