מצודות על שופטים יא לט

<< מצודות על שופטים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"ותהי חק בישראל" - הוא מה שיאמר במקרא שלאחריו

"והיא לא ידעה איש" - רצה לומר כאשר נדר כן עשה והיתה פרושה מאיש

"ויעש לה וגו'" - הפרישה מבני אדם לשבת בדודה עוסקת בעבודת ה' ורבותינו זכרונם לברכה אמרו (תענית ד א) שנדר להקריב עולה את כל היוצא וגו' וכן עשה נדרו

מצודת ציון

"מקץ" - מסוף

"ידעה" - הוא כינוי לשכיבה וביאה וכן (במדבר לא יז)יודעת איש

"חוק" - דבר קבוע