מצודות על שופטים יא לד

<< מצודות על שופטים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"אין לו ממנו" - יתכן שאשת יפתח היו לה בנים מבעלה הראשון ויפתח גדלם ולבנים יחשבו לו ולזה אמר אין לו ממנו רצה לומר מעצמו מפרי בטנו לא היה לו בן וגו'

מצודת ציון

"בתפים ובמחולות" - שמות כלי ניגון