מצודות על שופטים יא ט

<< מצודות על שופטים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"אם משיבים" - רצה לומר אם יוגמר הדבר ואלך למלחמה ונתן ה' וגו' אז אנכי מעצמי אהיה לכם לראש מצד הדין ורצה לומר עדיין אין זה הכנעה וחיבה במה שתאמרו להמשיל אותי אחר המלחמה כי בודאי אם אהיה מנוצח לא תאבו עוד להמשיל אותי ואם אנצח אני הנה מן הדין ראוי לי הממשלה וכאלו אמר לא כן הוא כי אם מיד קודם המלחמה תמשילו אותי