מצודות על שופטים יא יב

<< מצודות על שופטים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"מה לי ולך" - רצה לומר מה האיבה והשנאה אשר בינינו מה לי עליך ומה לך עלי ולפי שמנוהו לראש תלה הדבר בעצמו