מצודות על שופטים יא ז

<< מצודות על שופטים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"ומדוע וגו'" - רצה לומר ואם תאמרו שבאמת נחמתם על הרעה אם כן למה איחרתם עד כה ומדוע באתם עתה כאשר צר לכם ולא מקודם ונראה מזה שעדיין האיבה במקומה עומדת ומפני הדחק באתם

"ותגרשוני" - עזרתם לאחי לגרש אותי