מצודות על שופטים ב כא

<< מצודות על שופטים • פרק ב >>
א • ב • ג • ה • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"אשר עזב וגו'" - רצה לומר מדעת עזבם במקומם ומת כי לא רצה לגרש כולם בחייו וכמו שאמר הכתוב (שמות כג ל) מעט מעט אגרשנו

"גם אני" - כאשר גמלו אשלם כן גם אני

מצודת ציון

"להוריש" - לגרש

"עזב" - הניח