מצודות על שופטים ב כ

<< מצודות על שופטים • פרק ב >>
א • ב • ג • ה • יז • יט • כ • כא • כב • כג • מצודת ציון

"ויחר" - ענין כעס

"יען" - בעבור