מצודות על שופטים ב ב

<< מצודות על שופטים • פרק ב >>
א • ב • ג • ה • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"מה זאת עשיתם" - הלא סכלות גדולה היא

"ולא שמעתם בקולי" - לקיים התנאי

"ואתם" - ובתנאי שגם אתם תשמעו לי ולא תכרתו ברית וגו'

מצודת ציון

"תתוצון" - מלשון נתיצה ושבירה