מצודות על צפניה ב יג

<< מצודות על צפניה • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"את נינוה" - הוא ראש ממלכת אשור

"ויט ידו" - המקום יטה ידו להכות את כשדים היושבים בצפון א"י וגם יאבד את אשור  

מצודת ציון

"ציה" - ענין חורב ויובש