מצודות על צפניה ב ט

<< | מצודות על צפניהפרק ב' • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויתר וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"שארית עמי" - הנשאר מעמי יבוזו נחלתם כאשר ישובו לארצם מגלות בבל

"ומכרה מלח" - תהיה מלאה מכריית מלח בכל הפנות שיחפרו ימצאו מלח

"ממשק חרול" - תהיה מלאה מהשמעות קול חרולים כי שם יגדלו הרבה מאין עובר ומנשיבת הרוח מקישים זה בזה ומשמיעים קול

"לכן חי אני" - לכן הריני נשבע כמו שאני חי כן תהיה מואב נהפכת כסדום וגו' 

מצודת ציון

"ממשק" - ענין השמעת קול כמו כמשק גבים (שם לג)

"חרול" - מין קוצים כמו תחת חרול יספחו (איוב ל)

"ומכרה" - מלשון כרייה וחפירה

"יבזום" - מלשון בזה