מצודות על צפניה ב יא

<< מצודות על צפניה • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"וישתחוו לו וגו'" - ועוד יבא זמן אשר מכל איי העכו"ם ישתחוו לו כל איש ממקום מושבו כי כולם יכירו שאין אלהים זולתו וזה יהיה לעתיד

"נורא ה'" - ה' הנורא ימשול עליהם לקחת מהם נקם כי ירזה ויתיש כח את כל אלהי הארץ הם שרי מעלה של העכו"ם ולא יוכלו להשפיע להם טובה  

מצודת ציון

"רזה" - ענין כחשות כמו במשמניו רזון (ישעיהו ו)