מצודות על צפניה ב ז

| מצודות על צפניהפרק ב' • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בערב ירבצון" - ר"ל שם ינוחו בהשקט

"כי יפקדם" - כי ה' יזכרם לטובה ואת בני שבי הגולה יניחם בהשקט ומרגוע

"עליהם ירעון" - ר"ל יתענגו בטובה

"והיה חבל" - המחוז ההיא תהיה לשארית בית יהודה ומוסב לתחלת הענין שאמר אם תבקשו צדק וענוה לא תהיו כלים בגולה ותשובו פה ותמצאו ערי פלשתים שוממין אז תירשו אתם את הערים ההם 

מצודת ציון

"ירעון" - מלשון מרעה

"ירבצון" - ענין השכיבה לנוח

"ושב" - ענין ההשקט ומרגוע כמו בשובה ונחת (ישעיהו ל)

"שביתם" - מלשון שבי הגולה