מצודות על עמוס ה ה

<< | מצודות על עמוספרק ה' • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי הגלגל" - כי בסבת עבודת הגלגל גלה יגלה ישראל מעל אדמתו והוא לשון הנופל על לשון

"ובית אל" - בסבת עבודת בית אל יהיה ישראל לעמל ויגיעה וגם זה הוא לשון נופל על הלשון כי בית אל כינה הכתוב לגנאי בשם בית און כמ"ש ואל תעלו בית און (הושע ד)

"ובאר שבע" - לבאר שבע לא תעבורו כי גם שם בנו מזבחות לעכו"ם כמ"ש וחי דרך באר שבע (לקמן ח)

"בית אל" - ר"ל את העגל אשר בבית אל

"והגלגל" - אל הגלגל לא תבאו אל העכו"ם העומדת שם 

מצודת ציון

"גלה יגלה" - מל' גלות

"לאון" - ענין עמל ויגיעה וכן אם גלעד און (הושע יב)