מצודות על עמוס ה ח

<< מצודות על עמוס • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"ה' שמו" - המורה שהוא אדון הכל

"הקורא למי הים" - להעלותם בעבים ואחר זמן שופכים ע"פ הארץ

"והופך וגו'" - את הצלמות מהפך להיות בוקר ואת היום מחשיך להיות לילה

"עושה כימה וכסיל" - מוסב למקרא שלפני פניו שאמר דרשו את ה' והוא זה העושה כימה וכסיל עם כי המה מתחלפים בפעולותיהם כימה מקרר וכסיל מחמם  

מצודת ציון

"כימה וכסיל" - שמות מזלות

"צלמות" - צלו של מות והוא חשכת הקבר