מצודות על עמוס ה כו

<< | מצודות על עמוספרק ה' • פסוק כ"ו | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ונשאתם" - ר"ל הואיל ואין הכל תלוי בקרבנות א"כ לא יגינו עליכם ותלכו גולה ועל צואריכם תטענו את הפסל של העכו"ם סכות שקבלתם עליכם למלך ולאלוה ואת העכו"ם כיון שעשיתם צלמו לעבוד לפניו ואת העכו"ם כוכב וגו' כי האויב יכריחום להביאם עמהם בגולה 

מצודת ציון

"ונשאתם" - מל' משא וסבל

"סכו' כיון כוכב" - הם שמות מיני עכו"ם