מצודות על עמוס ה יב

<< | מצודות על עמוספרק ה' • פסוק י"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"רבים פשעיכם" - אשר פשעיכם רבים וחטאתיכם המה חזקים אתם צוררים את הצדיק ולוקחים כופר לפטור מעונש מיתה את המחויב ובשער מקום המשפט מטים דין האביונים 

מצודת ציון

"ועצומים" - חזקים

"צוררי" - מל' צר ואויב

"כופר" - פדיון