מצודות על עזרא י ט

<< מצודות על עזרא • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • ל • מד • 


מצודת דוד

"ברחוב" - רחובות היו בהר הבית וכן בבית הראשון כמ"ש לרחוב המזרח (דברי הימים ב כט)

"מרעידים" - היו רועדים על דבר מכשול העון ומחמת רוב הגשמים היורד עליהם

מצודת ציון

"מרעידים" - מלשון רעדה ורתת