מצודות על עזרא י יב

<< מצודות על עזרא • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • ל • מד • 


מצודת דוד

"כן" - אמת וישר הדבר ועלינו לעשות כדבריך