מצודות על עזרא י ג

<< מצודות על עזרא • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • ל • מד • 


מצודת דוד

"כל נשים" - מבנות העובדי כוכבים

"והנולד" - הבנים הנולדים מהן

"בעצת ה'" - בעבור עצת ה' כמ"ש ולא תתחתן וגו' כי יסיר וגו' (דברים ז)

"והחרדים במצות" - והתעוררות החרדים במצות אלהינו

"וכתורה יעשה" - וכאשר נעשה כן אז יעשה כדבר התורה

מצודת ציון

"והחרדים" - הממהרים