מצודות על עזרא י כג

מצודות על עזרא • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • ל • מד • 


מצודת דוד

"ומן הלוים" - היו נושאים נשים עובדות כוכבים

"יוזבד וגו' הוא קליטא" - בשתי השמות היה נקרא קליה וקליטא