מצודות על עזרא י יג

<< מצודות על עזרא • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כג • ל • מד • 


מצודת דוד

"העם" - נושאי עובדות כוכבים המה רבים ואין כאן בתים להכיל את כולם והעת היא עת גשמים וגו'

"והמלאכה" - מלאכת הפרשת הנשים העובדות כוכבים

"כי הרבינו" - רצה לומר רבים הם אשר פשעו בדבר הזה