<< · מ"ג עזרא · י · ג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועתה נכרת ברית לאלהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעַתָּה נִכְרָת בְּרִית לֵאלֹהֵינוּ לְהוֹצִיא כָל נָשִׁים וְהַנּוֹלָד מֵהֶם בַּעֲצַת אֲדֹנָי וְהַחֲרֵדִים בְּמִצְוַת אֱלֹהֵינוּ וְכַתּוֹרָה יֵעָשֶׂה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעַתָּ֣ה נִֽכְרׇת־בְּרִ֣ית לֵ֠אלֹהֵ֠ינוּ לְהוֹצִ֨יא כׇל־נָשִׁ֜ים וְהַנּוֹלָ֤ד מֵהֶם֙ בַּעֲצַ֣ת אֲדֹנָ֔י וְהַחֲרֵדִ֖ים בְּמִצְוַ֣ת אֱלֹהֵ֑ינוּ וְכַתּוֹרָ֖ה יֵעָשֶֽׂה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעצת ה'" - בעצתו וברצונו של הקב"ה

"וחרדים במצות אלהינו" - ויראי שמים שמים יוציאם

"וכתורה יעשה" - העושה המעשה הזה אשר יוציא אשתו ובניו העובדי כוכבים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והחרדים" - הממהרים 

מצודת דוד

"כל נשים" - מבנות העובדי כוכבים

"והנולד" - הבנים הנולדים מהן

"בעצת ה'" - בעבור עצת ה' כמ"ש ולא תתחתן וגו' כי יסיר וגו' (דברים ז)

"והחרדים במצות" - והתעוררות החרדים במצות אלהינו

"וכתורה יעשה" - וכאשר נעשה כן אז יעשה כדבר התורה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ג - ד) "ועתה נכרת לאלהינו בעצת ה' ובעצת החרדים למצותיו להוציא כל נשים והנולד מהם", ובאשר ידעו רבים יקומו נגדם ולא ירצו להוציא נשותיהם, ועזרא לא היה לו כח להעניש רק על דין תורה, והוא היה צריך להפחידם עתה בעונשין יותר חמורים, שע"ז יש כח להכלל אם יקבלו הדבר בשבועה, שאז הכלל יש להם בזה דין מלך שיכול להעניש בעונשים יותר מן הדין, כמ"ש במעשה דפלגש בגבעה ובכ"מ, ועז"א שיכרתו כולם ברית ושהם כולם עמו להסכים ע"ז באלה ובשבועה ואז "כתורה יעשה" להעניש כל העובר בכח כלל ישראל, כמו שעשו אז עונש חרוץ בבני יבש גלעד שעברו על שבועת הקהל:

 

<< · מ"ג עזרא · י · ג · >>