מצודות על עזרא ז כו

<< מצודות על עזרא • פרק ז >>
א • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"וכל די" - וכל אשר לא יהיה עושה דת התורה של אלהיך ודת של המלך המזהיר על הדבר

"אספרנא" - חיש מהר יהיה נעשה ממנו משפט ודין הן אם יהיה משפטו להמיתו הן לעקור שרשיו ר"ל להמית אותו ואת בניו הן לענשו עונש ממון ונכסים הן לאסרו בבית האסורים את הכל יהיה נעשה חיש מהר