מצודות על עזרא ז ט

מצודות על עזרא • פרק ז >>
א • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"יסוד המעלה" - התחלת העליה מבבל והושאל מהתחלת הבנין אשר היסוד הוא התחלה לה

"כיד" - ר"ל מיהר בדרך מהלכו כמו שהיה עליו כח אלהיו אשר היא טובה עליו