מצודות על עזרא ז ו

<< מצודות על עזרא • פרק ז >>
א • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ויתן לו וגו'" - הוא הפוך כאלו אמר ויתן לו המלך כל בקשתו כיד ה' וגו' ר"ל כמו שהיה עליו כח ה' ליתן חנו בעיני המלך

מצודת ציון

"סופר" - ר"ל חכם ובדרז"ל סופר מברך ובור יוצא (ברכות מ"ה)

"מהיר" - הוא הפוך מן קשה ההבנה