מצודות על עזרא ז כז

<< מצודות על עזרא • פרק ז >>
א • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ברוך ה'" - אלה דברי עזרא שהודה לה' על הטובה

"כזאת" - כדבר הזאת לזרז על דברי הבית ולפאר ולרומם את בית ה'