<< · מ"ג עזרא · ז · כו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכל די לא להוא עבד דתא די אלהך ודתא די מלכא אספרנא דינה להוא מתעבד מנה הן למות הן לשרשו [לשרשי] הן לענש נכסין ולאסורין

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכָל דִּי לָא לֶהֱוֵא עָבֵד דָּתָא דִי אֱלָהָךְ וְדָתָא דִּי מַלְכָּא אָסְפַּרְנָא דִּינָה לֶהֱוֵא מִתְעֲבֵד מִנֵּהּ הֵן לְמוֹת הֵן לשרשו [לִשְׁרֹשִׁי] הֵן לַעֲנָשׁ נִכְסִין וְלֶאֱסוּרִין.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכׇל־דִּי־לָא֩ לֶהֱוֵ֨א עָבֵ֜ד דָּתָ֣א דִֽי־אֱלָהָ֗ךְ וְדָתָא֙ דִּ֣י מַלְכָּ֔א אׇסְפַּ֕רְנָא דִּינָ֕ה לֶהֱוֵ֥א מִתְעֲבֵ֖ד מִנֵּ֑הּ הֵ֤ן לְמוֹת֙ הֵ֣ן לשרשו לִשְׁרֹשִׁ֔י הֵן־לַעֲנָ֥שׁ נִכְסִ֖ין וְלֶאֱסוּרִֽין׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל די לא להוא עבד" - וכל אשר לא יהיה עושה דתו של הקב"ה ודת המלך מהרה שלא יעכב הדין והמשפט

"דינה" - הדין יעשה ממנו מן המעכב משפט

"הן למות" - להרג

"הן לשרושי" - אם לעקרו מן העולם אותו ואת זרעו ואת משפחתו לשרושי דישראצינ"ר בלע"ז

"הן לענוש נכסין" - אם לענשו בממון

"ולאסורין" - או לייסרו בייסורין עד כאן מכתב האגרת אשר נתן דריוש המלך לעזרא הסופר למען ישאהו לירושלים להראותו אל הכהנים והלוים וגזברי המלך למען יחזיקו לקיים המצות ולעבוד ה' בבית המקדש ולשמור התורה כמשפט

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל די" - וכל אשר לא יהיה עושה דת התורה של אלהיך ודת של המלך המזהיר על הדבר

"אספרנא" - חיש מהר יהיה נעשה ממנו משפט ודין הן אם יהיה משפטו להמיתו הן לעקור שרשיו ר"ל להמית אותו ואת בניו הן לענשו עונש ממון ונכסים הן לאסרו בבית האסורים את הכל יהיה נעשה חיש מהר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(כו) "וכל", וגם נתן להשופטים תוקף לכוף לקיים בין דת אלהים בין דת המלך, ויש כח בידם לעשות דין להעובר על דת ה' ודת המלך, בין למות "בין לשרושי" לשרש כל המשפחה וכו', בענין שתוקף העונשים ג"כ ניתן בידם:

 

<< · מ"ג עזרא · ז · כו · >>