מצודות על עזרא ד יד

<< מצודות על עזרא • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"כען" - עתה בעבור אשר רוצים אנו אשר חורבן המקדש יהיה חרוב כשהיה

"וערות" - כי בזיון המלך לא יפה וכשר לנו לראות ולשתוק

"על דנה" - על זאת שולחים אנחנו ומודיעים למלך

מצודת ציון

"מלח" - ענין חרבן כמו ארץ מלחה (ירמיהו י"ז)

"וערות" - מלשון ערוה ר"ל בזיון

"אריך" - מענין יפה וכשר ובדרז"ל מאה פלפלין במאה ועשרים ואריך (בבא מציעא עה) ור"ל והדבר יפה וישר ואין בו משום רבית