מצודות על עזרא ד יג

<< מצודות על עזרא • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"כען" - עתה ידוע יהיה למלך אשר אם העיר הזאת תבנה והחומות יגמרו ויושלמו

"מנדה וגו'" - אזי מיני המסים ההם לא יתנו עוד כי יתחזקו בחיזוק העיר וימרדו במלך

"ואפתם" - הכנסת המלכים יהיה ניזק ונפסד כי לא יתנו עוד מס למלכי פרס

מצודת ציון

"מנדה" - זה מס המלך המוטל על כל בני המדינה ביחד

"בלו" - הכסף גולגלתא

"והלך" - הוא תשורה המביאים למלך בעת יעבור אליהם

"ואפתום" - הוא ענין הכנסה ואין לו דומה