מצודות על עזרא ד ב

<< מצודות על עזרא • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"נבנה עמכם" - כוונתם היה להתחבר עמהם לדעת מצפוני לבבם למצוא עלילה מה להשבית את המלאכה

"ולו אנחנו זובחים" - כמ"ש בהם את ה' היו יראים (מלכים ב יז)

"מימי אסר חדון" - כי סנחריב שגלה את ישראל הומת ע"י בניו ומלך אסר חדון בנו תחתיו כמ"ש (במלכים ב יט) והוא הושיב במקומם מבבל ומכותה וגו'