מצודות על עזרא ד י

<< מצודות על עזרא • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"ושאר אומיא" - ושאר העובדי כוכבים אשר הגלה אסנפר והוא סנחריב בלשון פרסי

"רבא ויקירא" - כן נקרא סנחריב על כי היה מלך גדול ומכובד

"והותב" - הושיב את העובדי כוכבים ההם בהערים של שומרון ר"ל הסמוכים לה ואף שנאמר למעלה שאסר חדון בנו הושיב אותם בערי שומרון מ"מ אמר שהושיב הוא על כי היה במצותו

"ושאר" - גם שאר היושבים בעבר נהר פרת המפסיק בין בבל לא"י וגם כענת והוא שם מקום מטרפולין לכל אלה ור"ל כל אלה הסכימו בדבר האגרת