מ"ג עזרא ד יג


<< · מ"ג עזרא · ד · יג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון מנדה בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּעַן יְדִיעַ לֶהֱוֵא לְמַלְכָּא דִּי הֵן קִרְיְתָא דָךְ תִּתְבְּנֵא וְשׁוּרַיָּה יִשְׁתַּכְלְלוּן מִנְדָּה בְלוֹ וַהֲלָךְ לָא יִנְתְּנוּן וְאַפְּתֹם מַלְכִים תְּהַנְזִק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּעַ֗ן יְדִ֙יעַ֙ לֶהֱוֵ֣א לְמַלְכָּ֔א דִּ֠י הֵ֣ן קִרְיְתָ֥א דָךְ֙ תִּתְבְּנֵ֔א וְשׁוּרַיָּ֖א יִֽשְׁתַּכְלְל֑וּן מִנְדָּֽה־בְל֤וֹ וַהֲלָךְ֙ לָ֣א יִנְתְּנ֔וּן וְאַפְּתֹ֥ם מַלְכִ֖ים תְּהַנְזִֽק׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כען ידיע" - עתה ידוע יהיה למלך

"די הן קריתא דך תתבנא" - אשר אם העיר הזאת תבנה

"דך" - זאת

"ושוריא יתשכללון" - והחומות יהיו מיוסדות

"מנדה בלו והלך" - מיני מסים הם וכסף גולגולת

"לא יתנון" - לא יתנו עוד מס

"ואפתום מלכין תהנזיק" - ומס המלכים תוזק שלא יתנו עוד מס למלכים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כען" - עתה ידוע יהיה למלך אשר אם העיר הזאת תבנה והחומות יגמרו ויושלמו

"מנדה וגו'" - אזי מיני המסים ההם לא יתנו עוד כי יתחזקו בחיזוק העיר וימרדו במלך

"ואפתם" - הכנסת המלכים יהיה ניזק ונפסד כי לא יתנו עוד מס למלכי פרס 

מצודת ציון

"מנדה" - זה מס המלך המוטל על כל בני המדינה ביחד

"בלו" - הכסף גולגלתא

"והלך" - הוא תשורה המביאים למלך בעת יעבור אליהם

"ואפתום" - הוא ענין הכנסה ואין לו דומה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

השאלות

(יג – טז)    למה כפל ידיע להוא למלכא, מהודעין אנחנא למלכא?:

(יג) "כען, עתה ידוע יהיה למלך אשר אם תבנה העיר הזאת וישכללו חומותיה," מיני מסים הנקראים בשם "מנדה בלו והלך לא יתנו" עוד [כי ימרדו במלך] "ותזיק הכנסת המלכים", [או ר"ל אוצר המלך]:  

<< · מ"ג עזרא · ד · יג · >>